Kreditkort utan inkomst

Det är möjligt att skaffa ett kreditkort, trots att man inte har någon fast inkomst. Det kan dock beskrivas som svårt att hitta ett passande kreditkort för personer med låga/icke existerande inkomster, då utfärdarna alltid tar reda på hur mycket ni tjänar via UC, eller något annat kreditinstitut.

Kreditkort som går att få utan inkomst

Bank Norwegian Kreditkort

Bank Norwegian Kreditkort

Bank Norwegian Kreditkort

Årsavgift: 0 kr
Maxkredit: 100 000 kr
Årsränta: 19,9 %
Räntefritt: 45 st
  • Gratis uttag
  • Ger 10 % bonus+
  • Helt utan årsavgift
Passar för
Bonuskort Shoppingkort Resekort Tankning Matkort Premiumkort
Collector EasyCard

Collector EasyCard

Collector EasyCard

Årsavgift: 290 kr
Maxkredit: 30 000 kr
Årsränta: 19,0 %
Räntefritt: 56 st
  • Många beviljas
  • Förmånligt reseskydd
  • 56 dagar räntefritt
Passar för
Bonuskort Shoppingkort Resekort Tankning Matkort Premiumkort

En del kreditkortsutgivare begär intyg på att man har en fast anställning. Det sker däremot endast i vissa fall. Med det sagt kan det bli svårt att få ett kreditkort beviljat om ni går på a-kassa eller arbetar deltid. En fast inkomst motsvarande 10.000 kronor månatligen är i många fall ett absolut krav som tillämpas av kreditbolagens automatiska granskningssystem.

Kan man få ett kreditkort utan fast inkomst?

Ja, det är svårt, men inte omöjligt. Om ni visar upp en lönespecifikation, eller ett annat intyg som bevisar att er ekonomiska situation är hållbar, kan ni bli beviljade ett kreditkort.

Det finns dock en risk för att kreditbeloppet begränsas, då utfärdarna anser att de tar en större risk när de beviljar kreditkort till personer som inte har någon deklarerad inkomst.

Vilka kundgrupper blir beviljade kreditkort?

Svenskar som inte skattar i Sverige kan få problem

Människor som arbetat i andra länder, och precis flyttat till Sverige, kan fastna i kreditutfärdarnas filter. Men vid somliga tillfällen hjälper det om ni förklarar läget för utfärdaren, som om situationen är rätt kan bevilja ett kreditkort om ni kompletterar er ansökan med exempelvis ett bankutdrag, eller en lönespecifikation. Om ni inte är skrivna i Sverige är risken dock stor att de automatiska filtren inte godkänner er ansökan, så ett personligt möte är i många fall obligatoriskt.

Exakt samma problem kan drabba egenföretagare som inte tar ut någon lön, eller endast tar ut utdelning. Men även vid de tillfällena kan ansökningarna beviljas om ni förklarar hur det ekonomiska läget ser ut för kreditgivaren.

Det är inget hinder om ni är sjukskrivna eller pensionärer

Om ni är pensionärer, och tar emot pension, eller sjukskrivna, och tar emot sjukersättning från Försäkringskassan, bör ni kunna få ett kreditkort beviljat. Detta då många kreditbolags ansökningsfilter betraktar dessa ersättningar som regelrätta inkomster.

Utfärdarna vet att pensionärer, sjukpensionärer samt sjukskrivna med arbete att gå tillbaka till har en bra förmåga att betala tillbaka sina skulder, då de har en regelbunden inkomstkälla.

Om ni mot förmodan skulle få ett avslag. Visa upp lämplig dokumentation, såsom pensionsunderlag, eller ett intyg från försäkringskassan – så är chansen desto större att ni får ett kreditkort beviljat.

Inkomster från deltidsarbete, CSN och A-kassa

Om ni arbetar deltid, och tjänar mer än 10.000 kronor per månad, bör ni kunna bli beviljade ett kreditkort. Men om ni tjänar mindre än så väljer många utfärdare att avslå er kreditkortsansökning.

A-kassa ses inte som en regelrätt inkomst, och exakt samma sak gäller för CSN-utbetalningar, som till stor del består av lån. A-kassan samt CSN-stödet är med andra ord tillfälliga intäkter, som utfärdarna inte lägger någon vikt vid.

Studenter som tar emot CSN-stöd kan däremot arbeta extra, för att den totala årsinkomsten ska öka. Det ser bankerna som en bra signal, som innebär att chansen för att ett kreditkort beviljas ökar. 

Andra faktorer som kan påverka er ansökan

Som vi redan konstaterat kan ni mycket väl bli beviljade ett kreditkort om ni har en låg inkomst, eller inte någon rapporterad inkomst överhuvudtaget. Men att beviljas ett kreditkort när ni har en betalningsanmärkning bör dock beskrivas som svårt. Detta då många utfärdare ser personer med betalningsanmärkningar som en potentiell förlustaffär.

Kan man få ett kreditkort utan kreditprövning?

Alla kreditkortsutfärdare utför kreditprövningar, och detta för att försäkra sig om att de som ansöker har råd att betala tillbaka sina köp. Utöver det måste en kreditprövning genomföras enligt de regler som Finansinspektionen tillämpar, så nej – kreditprövningen är fullkomligt obligatorisk.

Kreditprövnings-institutet UC, eller Upplysningscentralen, utför kreditprövningar per automatik. Alla kreditkortsansökningar går via UC, och i dagsläget finns det inga undantag.

Fördelar med att skaffa kreditkort utan fast inkomst

Fördelarna är många. Ni kan exempelvis ta del av rabatter och bonusar, försäkringar och andra förmåner som endast kreditkort kan erbjuda. Utöver det får ni en bättre ekonomisk översikt, samtidigt som ni får möjlighet att dela upp era betalningar över en längre tid.

Att jämföra de bästa kreditkorten mot varandra bör beskrivas som en bra idé. Detta då villkoren och fördelarna skiljer sig väsentligt,kreditkorten emellan. Om ni har en lägre inkomst bör ni dessutom ansöka om en låg kreditnivå, för att maximera chansen för att ansökan godkänns.

Nackdelar med att skaffa kreditkort utan inkomst

Vi på Kreditkortjämförelse.se har ett huvudsakligt mål: Att hjälpa er välja det bästa kreditkortet för just er situation. Men vi har även som mål att vara transparenta, dvs. att presentera utmaningar och ibland även nackdelar – så att ni inte riskerar att hamna i en skuldfälla.

Vi ber er därför tänka på huruvida ni verkligen behöver ett kreditkort om ni inte har någon inkomst. Räntekostnaderna kan dessutom bli omfattande om ni tecknar er för flera kort, vilket säkert kan kännas pressande om ni har en alltför låg inkomst, eller saknar en sådan.

Vi avråder er inte från att teckna ett kreditkort med låga krav på inkomst, men om ni väl slår till bör ni försäkra er om att villkoren är rätt. En icke-existerande årsavgift, låga uttagsavgifter och extra bra försäkringar bör vara av stor vikt när inkomsten är knapp, eller när ni är utan inkomst.

Nollställ
Jämför