Amex är en förkortning för American Express, innebörden är densamma.