Det är många faktorer som avgör huruvida ni blir beviljade ett Amex Platinum-kort eller inte. Dessa består bland annat av hur många lån eller krediter ni har sedan tidigare, hur era kostnader/intäkter är fördelade enligt en KVALP (Kvar att leva på-analys) och hur många UC-ansökningar ni utfört det senaste året. Om ni har betalningsanmärkningar eller skulder hos kronofogden är dock ett avslag att vänta. Grovt räknat beviljar Amex sitt Platinum-kort åt ansökare som har en fast inkomst motsvarande 10.000 kronor eller mer.

Nollställ
Jämför