Räntan är en viktig aspekt, då alla köp måste betalas tillbaka. Den här faktorn väger dock lätt så länge ni betalar skulden inom de räntefria dagarna. Många kreditkortsutfärdare erbjuder mellan 45 till 60 räntefria dagar, och begreppet innebär att räntekostnaden uteblir så länge ni betalar hela det belopp som angetts på månadsfakturan, innan tidsfristen för de räntefria dagarna löpt ut.

Men om ni använder kreditkortet för att dela upp era betalningar är räntesatsen av stor vikt. Mer specifikt kan en effektiv ränta som är synnerligen låg innebära stora besparingar för kreditkortskunder som väljer att inte nyttja de räntefria dagarna.

För att sammanfatta svaret är räntesatsen olika viktig, beroende på hur ni använder kreditkortet ifråga.

Nollställ
Jämför