Vi menar att OKQ8:s bensinkort är synnerligen bra utformat, då bränslerabatterna är höga, bonussystemet är bra utformat samt då försäkringarna är många till antalet. Ni bör dock jämföra samtliga bensinkort samt deras attribut innan ni gör det slutgiltiga valet.

Nollställ
Jämför