Detta kreditkort är ett utmärkt bensinkort, och kan även ses som ett bonuskort – då återbetalningsnivåerna är höga. Utöver det bör det faktum att en inlåningsränta är på plats ses som unikt, så även den icke-existerande årsavgiften.

Nollställ
Jämför