Ingenting, ett extrakort, som är kopplat till huvudkortet – ingår per automatik.