Många som förfogar över ett bra kreditkort, eller har planer på att skaffa ett kreditkort, har säkerligen hört talas om begreppet cashback. Samma ord är nästan helt synonymt med bonus, dvs. specifika program där ni kan samla poäng för att avslutligen växla in dem mot flygresor, pengar, hotellnätter, rabatterade produkter samt mycket mer.

På denna delsida tar vi reda på vad ett kreditkort med bonus, eller ett bonuskort är. Vi pratar även mer om begreppet cashback, samt vilka fördelar ett cashback-program för med sig.

De bästa bonuskorten 2020

Nedan hittar du de bästa bonuskorten 2020. Om man ska välja ett kort är Komplett Mastercard det enskilt bästa bonuskortet.

Komplett Mastercard

Komplett Mastercard

Komplett Mastercard

Årsavgift: 0 kr
Maxkredit: 50 000 kr
Årsränta: 21,4 %
Räntefritt: 50 st
  • Bra bonus på alla köp
  • Gratis årsavgift
  • Flera kortförsäkringar
Passar för
Bonuskort Shoppingkort Resekort Tankning Matkort Premiumkort
Coop Mer Mastercard

Coop Mer Mastercard

Coop Mer Mastercard

Årsavgift: 295 kr (gratis år 1)
Maxkredit: 150 000 kr
Årsränta: 15,9 %
Räntefritt: 55 st
  • 5,5 % bonus hos Coop
  • 0,5 % i bonus på övrigt
  • Många gratisförsäkringar
Passar för
Bonuskort Shoppingkort Resekort Tankning Matkort Premiumkort
Re:member Flex Kreditkort

Re:member Flex Kreditkort

Re:member Flex Kreditkort

Årsavgift: 0 kr
Maxkredit: 120 000 kr
Årsränta: 9,7 - 24,7 %
Räntefritt: 56 st
  • Rabatt i 300+ onlinebutiker
  • Bra Reseskydd ingår
  • Saknar årsavgift
Passar för
Bonuskort Shoppingkort Resekort Tankning Matkort Premiumkort

Vad är ett bonuskort?

Ett bonuskort är ett kreditkort som innehåller ett bonusprogram och/eller ett cashbackprogram. Amex, eller American Express – ger ut ett flertal bonuskort, såsom Amex Blue, Amex Green och Amex Platinum. Om ni använder er av något av de korten kan ni låta poängen växa i American Express Rewards-programmet.

Amex-korten bör även passa bra för alla som har möjlighet att betala företagsutgifter med sitt kreditkort. Utlägg för konferenser, resor och hotell kan få bonuspoängen att växa snabbt. Om ni vill nyttja ett Amex-kort för företagsinköp är det synnerligen viktigt att ni väljer ett kort med hög bonus.

Personer som reser mycket bör teckna sig för ett SAS-märkt Amex-kort, där EuroBonus-poäng kan samlas in – som i sin tur kan leda till gratis eller kraftigt rabatterade flygresor.

Om ni istället vill ha återbäring i form av rabattkuponger, som kan nyttjas i matbutiker, kan ett renodlat matkort vara en bättre idé. Både ICA och COOP erbjuder matkort med bonus upp till 2% respektive 5%. Ni bör dock tänka på att handla i samma matvarukedja för att bonuspoängen ska kunna växa som mest.

Utöver detta erbjuder även bensinkorten cashback. Bensinkorten passar bäst för personer som reser mycket med bil, då bränslerabatterna är generösa. OKQ8-kortet utmärker sig från konkurrenterna, då försäkringar, ett bonussystem samt ett en bränslerabatt motsvarande 20 öre per liter ingår.

Bonus-exempel för Amex SAS-märkta kort:

Att åka till Thailand gratis kostar sammanlagt 60.000 bonuspoäng. Men om ni nyttjar en 2-4-1-kupong, som i många fall delas ut årligen (ibland oftare) – behöver ni bara spendera halva bonussumman, dvs. 30.000 sådana. 2-4-1-kupongerna gör så att bonuspoängen dubbleras i värde. Ni behöver i regel samla in mycket bonuspoäng årligen för att få ta del av en 2-4-1-kupong.

I det här exemplet utgår vi från Amex SAS Classic:s bonusnivå. Samma kreditkort tillämpar en bonusregel som innebär att ni får 0.15 bonuspoäng per spenderad krona. Vid detta tillfälle krävs bonusgrundande inköp för 198.000 kronor för att långresan ska bli helt kostnadsfri. Om ni vill ta med ytterligare en person är det istället inköp för 396.000 kronor årligen som blir aktuellt.

Ni bör även ha i åtanke att somliga Amex-märkta kort tillämpar mer generösa bonusinsamlingsprinciper än andra, så det lönar sig att jämföra kreditkorten sinsemellan.

Vad är ett kreditkort med cashback?

Kreditkort med cashback är minst lika populära som bonuskorten, och skiljer sig endast på en punkt. Istället för att samla bonuspoäng för att kunna få ta del av rabatterade resor samt hotellnätter får ni tillbaka pengar, direkt i handen – med kreditkort som tillämpar cashback-program.

Kreditkort med cashback är nästan alltid hårt förknippade med bensin- och matkorten, såsom OKQ8:s bränslekort (upp till 2% bonus) samt ICA:s matkort (upp till 2% bonus).

Räkneexempel för kreditkort med cashback:

Om ni handlar för 15.000 kronor per månad med ett kreditkort som erbjuder en procent cashback får ni tillbaka 1.800 kronor årligen. Om ni väljer att inkludera fler personer i cashback-jakten kan bonussumman dessutom stiga avsevärt.

Vem bör skaffa ett bonuskort?

Bonuskorten erbjuder två klara fördelar: bonus/cashbackprogrammen samt försäkringarna. För att nämna ett exempel erbjuder ICA Bankkort Plus en allriskförsäkring, en extragaranti samt en reseförsäkring, utöver bonusprogrammet.

Mer specifikt bör ni välja ett butiksknutet bonuskort om ni ofta handlar på en specifik butikskedja, för att på så sätt kunna maximera bonussumman. Ni bör dessutom lägga tid på att jämföra de shoppingförsäkringar som ingår, då dessa kan skilja sig väsentligt, korten emellan.

Kreditkort med cashback kontra bonuskort

Kreditkort som erbjuder cashback är vanligt förekommande, och bör passa alla som vill ha en regelbunden återbäring på sina inköp. Bonuskorten bör i sin tur nyttjas av personer som vill ha ett fast mål att arbeta utefter. Hos Amex SAS-märkta kort kan samtliga poäng växlas in mot flygresor och andra reseförmåner. De gratisresor som erbjuds av SAS kräver dock många bonuspoäng, så ett aktivt samlande, där många köps knyts mot kreditkortet, krävs för att bonuskorten ska bli synnerligen lönsamma.

Kreditkortskunder som vill tjäna pengar på varje transaktion bör välja ett kreditkort med cashback, medan involverade kreditkortskunder som spenderar mycket pengar och har ett fast mål, bör teckna sig för ett bonuskort.

Ett bonuskort och ett kreditkort med cashback kan dessutom komplettera varandra, och det är relativt populärt att både ha ett bonuskort, exempelvis ett matkort från ICA, samt ett kreditkort med cashback, exempelvis SAS Amex Blue..

Vanliga frågor och svar

Kreditkort med cashback återbetalar er i kontanter, medan bonuskorten belönar er i andra former, med exempelvis rabattkuponger samt rabatterade resor och hotellnätter. Många bensinkort kan ses som både kreditkort med cashback och bonuskort, då ni ofta får välja mellan att få ersättning i kontanter eller i bonusförmåner.

Den frågan kan bara ni svara på, då många faktorer spelar in – såsom bonusnivå, räntesats, årsavgift samt ytterligare aspekter. Rent generellt bör ni dock teckna er för ett bonuskort med en låg årsavgift samt en hög bonusnivå.

Ett flertal mat- och bensinkort erbjuder cashback, där ni får ta del av återbetalningar i kontanter. Om ni så önskar kan ni kombinera ett generellt cashback-kort med ett mat- eller bensinkort, i syfte att spara så mycket pengar som möjligt. Ni bör dock ha i åtanke att den ekonomiska sammanställningen, som ofta sker månadsvis, kan bli något mer svårtolkad när ni äger flera kreditkort.

Nollställ
Jämför